Nytt gratis läromedel om FN:s barnkonvention!

Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat, digitalt och kostnadsfritt läromedel för årskurs 7-9 och gymnasiet om mänskliga rättigheter, där elever granskar sin skola utifrån FN:s barnkonvention. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på hur de mänskliga rättigheterna uppfylls i skolan, liksom de som är ansvariga för att uppfylla elevers mänskliga rättigheter, såsom skolpersonal och politiker. Nyheterna kan sedan spridas både i och utanför skolan.

Rättighetsreportrarna är ett Arvsfondsprojekt och läromedlet har tagits fram i samarbete mellan MR-piloterna, elever och pedagoger på skolor i Västsverige, Lin Education, Göteborgs universitet (Inst. för tillämpad IT) och Göteborgs stad. Läs mer om Rättighetsreportrarna här.

Kom igång med Rättighetsreportrarna

När du klickar på bilden nedan kommer du till Rättighetsreportrarna, som är byggt i det digitala verktyget Loops. Då visas en översikt av läromedlet och delar av dess innehåll. Funktionerna och instruktionerna, liksom lärarhandledningen, visas dock fullt ut först när du har skapat ett kostnadsfritt konto i Loops och loggat in.

Syntolkning: Bilden visar delar av loopen Rättighetsreportrarna med cirklar i olika färger. Där finns också bilder på ett barn, på Rättighetsreportrarnas logotyp med mer.

Syntolkning: Bilden visar delar av loopen Rättighetsreportrarna med cirklar i olika färger. Där finns också bilder på ett barn, på Rättighetsreportrarnas logotyp med mer.

 
Syntolkning: En turkos klickbar cirkel med texten Workshops.

Syntolkning: En turkos klickbar cirkel med texten Workshops.

Syntolkning: Arvsfondens logotyp består av en cirkel som utgörs av ordet Arvsfonden tre gånger. I cirkeln finns tre figurer som bildar bokstaven A.


Syntolkning: Arvsfondens logotyp består av en cirkel som utgörs av ordet Arvsfonden tre gånger. I cirkeln finns tre figurer som bildar bokstaven A.Barns och ungas delaktighet i centrum

Syntolkning: Bilden är tagen under en workshop om Rättighetsreportrarna. Elever sitter i gröna och orangea fåtöljer på en stor grön matta. På borden framför sig har de papper, pennor, mobiltelefoner med mer.

Syntolkning: Bilden är tagen under en workshop om Rättighetsreportrarna. Elever sitter i gröna och orangea fåtöljer på en stor grön matta. På borden framför sig har de papper, pennor, mobiltelefoner med mer.

 
Det var lärorikt! Inte bara om mänskliga rättigheter utan också att få känna på att vara en reporter och gå ut och intervjua andra människor.
— Elev som deltagit i utvecklingen av Rättighetsreportrarna

Rätten att påverka

Arbetet med att ta fram Rättighetsreportrarna har utgått från FN:s kriterier för ett människorättsbaserat arbetssätt. I detta arbetssätt har målgruppens (i detta fall barn och unga) delaktighet en central betydelse. Under utvecklingsprocessen har elever kommit med idéer och synpunkter kring innehållet, testat det journalistiska temat och på andra sätt bidragit till utformningen av läromedlet.


 
Syntolkning: Två rättighetsreportrar sitter vid ett bord och samarbetar över en dator, böcker och papper.

Syntolkning: Två rättighetsreportrar sitter vid ett bord och samarbetar över en dator, böcker och papper.


Sätt er skola på Rättighetskartan

På Rättighetskartan markeras skolor och kommuner som har börjat använda Rättighetsreportrarna och/eller deltagit i utvecklingen av läromedlet. Vill ni att det ska synas på kartan att ni har startat en redaktion? Skriv till info@mr-piloterna.se!  

 


Syntolkning: Bilden visar logotyperna som tillhör Rättighetsreportrarnas projektparter MR-piloterna, Lin Education, Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

Syntolkning: Bilden visar logotyperna som tillhör Rättighetsreportrarnas projektparter MR-piloterna, Lin Education, Göteborgs universitet och Göteborgs stad.