Rättighetsreportrarna, Loops och GDPR

Rättighetsreportrarna är ett kostnadsfritt läromedel som är skapat i det digitala verktyget Loops. För att kunna ta del av läromedlets funktioner behöver användare registrera sig och logga in på ett konto i Loops. Under arbetet med Rättighetsreportrarna kan elever skapa en tidning som de kan sprida i och utanför skolan. Både Loops och Rättighetsreportrarnas tidning påverkas av dataskyddsförordningen GDPR. Här nedan kan du läsa mer om detta och om hur elever under respektive över 13 år berörs.   

Loopskonton och samtycke

När en person skapar ett konto får hen skriva in sitt namn och e-postadress. Användaren får vid registreringen också godkänna samtycke till att Linfre Education AB (Lin Education) – som har skapat och distribuerar verktyget Loops – får behandla de personuppgifter som registreras på kontot.

Elever som har fyllt 13 år kan själva samtycka till att använda Loops (som Rättighetsreportrarna är byggt i) när de registrerar sig. När det gäller elever under 13 år behöver skolan hämta in samtycke från den eller de som har föräldraansvaret över eleven.   

Lin Education är personuppgiftsansvarig och har bland annat till uppgift att:

- Kostnadsfritt ge besked om vilka uppgifter som behandlas om användaren av Lin Education.
- Radera alla personuppgifter kopplade till användaren senast sex månader efter att ett konto avslutats.
- Be om samtycke från användaren om registrerad information skulle behöva lämnas ut till en tredje part.

Här finns informationen om hur personuppgifter behandlas i Loops att läsa i sin helhet.    

Återkalla samtycke

Användare kan när som helst återkalla sitt samtycke till ett konto eller sparade uppgifter i Loops genom att kontakta Lin Education.
Telefon: 010-209 63 00, e-post: hej@lineducation.se

Om er skola har avtal med Lin Education

Har er skola ett biträdesavtal med Linfre Education AB är det skolan som är personuppgiftsansvarig.

Rättighetsreportrarnas tidning och samtycke

I Rättighetsreportrarna granskar elever hur skolan lever upp till FN:s barnkonvention. Resultaten av granskningarna kan sammanställas i en tidning som kan spridas både digitalt och i pappersformat, i och utanför skolan. De som skriver i tidningen kan välja att ha med sina namn i anslutning till sina texter. (Namn på andra elever ska de däremot inte skriva med, vilket också framgår i läromedlet.)

För att personuppgifterna (namn och eventuella bilder) ska kunna spridas genom tidningen behövs samtycke.

Elever som har fyllt 13 år kan själva lämna sitt samtycke till att deras personuppgifter sprids. Här finns ett utkast till samtyckesblankett. Det är skolan som avgör hur frågorna om samtycke ska utformas, och ansvarar för att innehållet i blanketten överensstämmer med gällande regler kring personuppgifter.

När det gäller elever under 13 år behöver skolan hämta in samtycke från den eller de som har föräldraansvaret över eleven.

Skolan är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna i tidningen.

ÅTERKALLA SAMTYCKE

Viktigt att tänka på är att de elever som samtycker till att bli publicerade med personuppgifter ska ha möjlighet att återkalla sitt samtycke. Om ett återkallande sker ska skolan göra det den kan (inom rimliga gränser) för att stoppa en fortsatt spridning av elevens personuppgifter. Som ansvarig lärare är det därför bra att ha en överblick över hur tidningen sprids och i vilka eventuella digitala kanaler den publiceras.   

Nyfiken på GDPR?

Här finns en kort film från Sveriges Television om GDPR, för den som vill veta mer om förordningen.