Rättighetsreportrarna, Loops och GDPR

Rättighetsreportrarna är ett kostnadsfritt läromedel som är skapat i det digitala verktyget Loops. För att kunna ta del av läromedlets funktioner behöver användare registrera sig och logga in på ett personligt konto. Loops påverkas av dataskyddsförordningen GDPR. Här nedan kan du läsa mer om detta och om hur elever under respektive över 13 år berörs.   

Loopskonton och samtycke

När en person skapar ett konto får hen skriva in sitt namn och e-postadress. Användaren får vid registreringen också godkänna samtycke till att Loops Education AB – som har skapat och distribuerar verktyget Loops – får behandla de personuppgifter som registreras på kontot.

Elever som har fyllt 13 år kan själva samtycka till att använda Loops när de registrerar sig. När det gäller elever under 13 år behöver skolan hämta in samtycke från vårdnadshavare.   

Loops Education är personuppgiftsansvarig och har bland annat till uppgift att:

- Kostnadsfritt ge besked om vilka uppgifter som behandlas om användaren av Loops Education.
- Radera alla personuppgifter kopplade till användaren senast sex månader efter att ett konto avslutats.
- Be om samtycke från användaren om registrerad information skulle behöva lämnas ut till en tredje part.

Här finns informationen om hur personuppgifter behandlas i Loops att läsa i sin helhet.    

Återkalla samtycke

Användare kan när som helst återkalla sitt samtycke till ett konto eller sparade uppgifter i Loops genom att kontakta Loops Education.
Telefon: 010-209 63 00, e-post: hello@loopseducation.se

Om er skola har avtal med Loops Education

Har er skola ett biträdesavtal med Loops Education AB är det skolan som är personuppgiftsansvarig.