Mallar och samtyckesblankett

På denna sida finns Rättighetsreportrarnas tidningsmallar och utkast till samtyckesblankett (avseende Rättighetsreportrarnas tidning). 

Tidningsmallar

Här nedanför finns en mall för tidningens förstasida, en mall för tidningssidor och en mall för hela tidningen. Mallarna finns i två olika format, Word och Pages. 

Mall för tidningssida

Mallen för tidningssidor används till artiklar och krönikor.

Mall för tidningens förstasida

Tidningens förstasida sätts ihop tillsammans i stora redaktionen. 

Mall för hela tidningen

Denna mall innehåller tidningens förstasida och tidningssidor.


Utkast samtyckesblankett

Genom läromedlet Rättighetsreportrarna kommer elever att genomföra intervjuer, skriva nyhetsartiklar och krönikor och skapa en tidning som kan publiceras digitalt eller i pappersformat.

De elever som intervjuar och skriver artiklar och krönikor kan, om de vill, ha med sina namn i den tidning som sprids. För att deras personuppgifter ska kunna spridas behöver de lämna sitt samtycke till detta. Er skola kanske har samtyckesblanketter som ni kan använda? Om inte så finns ett utkast till en samtyckesblankett här nedan. Där ges bland annat information om:

  • Syftet med Rättighetsreportrarna

  • Vem som är personuppgiftsansvarig för tidningen

  • Hur personuppgifterna kan komma att användas och spridas

  • Att möjlighet finns att ta tillbaka sitt samtycke och hur detta kan göras

Det är skolans ansvar att säkerställa att det finns samtycke från alla elever vars personuppgifter publiceras i tidningen. Skolan ansvarar för att innehållet i samtyckesblanketten överensstämmer med gällande regler kring personuppgifter.

Viktigt att tänka på är att de elever som samtycker till att bli publicerade med personuppgifter ska ha möjlighet att återkalla sitt samtycke. Om ett återkallande sker ska skolan göra det den kan (inom rimliga gränser) för att stoppa en fortsatt spridning av elevens personuppgifter. Som ansvarig lärare är det därför bra att ha en överblick över hur tidningen sprids och i vilka eventuella digitala kanaler den publiceras.   

Mer information finns i lärarhandledningen i loopen!