Boka en workshop!

MR-piloterna erbjuder workshops och föreläsningar om Rättighetsreportrarna och barnkonventionen för lärare, rektorer, elever och andra inom skolans värld. Genom aktiviteterna stärker ni er kompetens om barnkonventionen och får tips och råd kring att påbörja eller vidareutveckla arbetet med Rättighetsreportrarna. Vi tar bland annat upp:

  • Hur Rättighetsreportrarna kan användas i undervisningen och i skolans arbete för lika rättigheter och mot diskriminering

  • Hur FN:s barnkonvention kopplar till skolans verksamhet

  • Hur det digitala verktyget Loops, där Rättighetsreportrarna är byggt, fungerar.

Läs mer här nedanför och anmäl intresse till info@mr-piloterna.se!

WORKSHOPS och FÖRELÄSNINGAR

Resurs 98_0000_Lager 6.jpg

Vi kommer till er vid ett tillfälle som passar er, exempelvis en arbetsplatsträff, en kompetensutvecklingsdag, en lektion eller en temadag. Ni väljer formatet – workshop, föreläsning eller kort presentation.

 


stöd OCH TIPS

Resurs 155.jpgHar ni inte möjlighet att ta emot oss på er skola? Då kan ni istället få stöd, tips och råd om Rättighetsreportrarna på distans. Vi finns tillgängliga för att svara på alla frågor som kan tänkas uppstå. Självklart vill vi också också gärna få synpunkter, tankar och tips från er och era elever, så att vi kan fortsätta att utveckla funktionerna i Rättighetsreportrarna.