Utbildning om barnkonventionen

MR-piloterna erbjuder workshops, föreläsningar, temadagar med mer om barnkonventionen och Rättighetsreportrarna för lärare, rektorer, elever och andra inom skolans värld. Vi anpassar upplägget efter era behov och önskemål. Läs mer och anmäl intresse här nedan!

Workshops och föreläsningar för personal

Genom utbildningen stärker ni er kunskap om barnkonventionen och får tips och exempel kring praktiskt arbete med barns mänskliga rättigheter. Ni väljer formatet – workshop, föreläsning eller kanske en utbildningsdag.

Några av de områden som kan ingå är:

  • Barnkonventionens innehåll – rättigheter, grundprinciper och tolkning.

  • Hur barnkonventionen kopplar till skolans ansvar och uppdrag.

  • Hur Rättighetsreportrarna kan användas i undervisningen och i skolans arbete för lika rättigheter och mot diskriminering.

Temadagar för elever

Vi erbjuder aktiviteter för elever kring barnkonventionen och Rättighetsreportrarna, såsom temadagar (halv- eller heldagar) där vi pratar om barns mänskliga rättigheter och tillsammans sätter igång skolans arbete med Rättighetsreportrarna.  

Kostnad

Läromedlet Rättighetsreportarna är helt kostnadsfritt att använda. Kringaktiviteter som de ovan nämnda erbjuds till ett pris som inkluderar timarvode och eventuella resekostnader.
Kontakta oss på info@mr-piloterna.se om ni har frågor eller vill anmäla intresse!